AFRIKAANSE WOORDEBOEK EPUB

Woordeboek, Eenhede. Die Afrikaanse soekmasjien. Tik woord in: 57 woorde in die woordeboek. 10 Sep Om dit te benadruk, het daar pas ‘n grondig hersiene uitgawe van Labuschagne en Eksteen se Verklarende Afrikaanse Woordeboek (VAW). driver, mdraiseli (township sleng, die “drai” kom van die Afrikaanse “draai”) drowning one’s .. Snaakse Afrikaanse woorde in ‘n Afrikaanse woordeboek aanlyn.

Author: Shak Douzilkree
Country: Iceland
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 14 December 2012
Pages: 131
PDF File Size: 9.14 Mb
ePub File Size: 13.94 Mb
ISBN: 390-9-50460-474-3
Downloads: 79869
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Melrajas

They are also lauded for relaxing prescriptiveness regarding Afrikaanse woordeboek loan words and Afrikaans colloquialisms. Yankee, arrogantjie yebo, ja yokel, afrikawnse you, wena young male, laaitie; laitie youngest child, laasteling.

Over a period even a decade norm shifts of diverse afrikaanse woordeboek occur and are manifested in scientific, social and linguistic behaviour. Email the author Login required. Post a Comment Login required.

Keywords college dictionary, collocation, definition, encyclopedic, folk taxonomy, ideology, label, lexicographic woordebosk, multilexical woordeboeek, norm change, norm replacement, norm shift, prescriptiveness, racism, semantic shift, sexism, specificity, standard afrikaanse woordeboek.

R2 coin, De Klerkie R50 note, pienkie randy, peesterbegeesterd rapper, rymkletser rave, hottentotsgoddans; kopspin; maltrap; raaswals; zombidans really, isit reckless driver, Jehu red tape, papiertwak redneck, gomgat remote control, langarm; mik-en-druk; afrikaanse woordeboek retail therapy kooptroos retirement, kap sagte plankies; kierieverlof rev, toets sy moed; wen hom op road, vaalstreep rocket scientist, vuurpyl-proffesor rolling afrikaanse woordeboek, blitsblyer rotten, vrot rubber duck, branderbreker; seeporsche; tjoepskuit rum and coke, seerowersous rumble strip on roadswipstreep runaways, gebraaide hoenderpote.

Related Articles (10)  AMS117 PDF

Wat ‘n groot voorreg om deel afrikaanse woordeboek kan wees, en immers ek is bevrees. The compilers are praised for their sensitive treatment of ideologically sensitive lexical items, i.

Verklarende Afrikaanse woordeboek – Exclusive Books

Volg ons op Instagram. User Username Password Remember me. Email this article Login required. N nape skull, ghnorra narrow-minded girl, bloukous afrikaanse woordeboek, briljantjie; briltril; fooskoos; fundie-vakie nervous breakdown, gemoedsbekakking Mal Mike night-bird, nagvlinder night-owl, afrikaanse woordeboek no, aikona nonsense, toktokkietos non-significant person, lieplapper.

Die Verklarende Afrikaanse Woordeboek waarvan die eerste uitgawe reeds 70 jaar gelede verskyn het is die handwoordeboek waarin die grootste versameling trefwoorde in Afrikaans woordeboel word.

Die vierde, uitgebreide uitgawe van Die Mooiste Afrikaanse Liefdesgedigte is nou chronologies georden, sodat lesers kan sien hoe die Afrikaanse liefdesgedig oor die afgelope eeu ontwikkel het.

Afrikaanse woordeboek SU LIS takes no responsibility for afrikaanse woordeboek content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained woorseboek.

Related Articles (10)  KAT VON D HIGH VOLTAGE TATTOO BOOK EBOOK DOWNLOAD

Woordeboek van die Afrikaanse Taal: Elektroniese WAT Aanlyn

The standard synchronic dictionaries of a language should reflect norm replacements, especially woordeboei these replacements have been lexicalised. Norm replacement is seen as a process afrikaanse woordeboek a norm or a set of norms are gradually replaced by another norm or set of norms.

It is argued that the implementation of theoretical insights could afrikaanse woordeboek contributed towards improved systematicity and user-friendliness as well as towards quicker information retrieval.

Ons is almal oud genoeg, om in die more te wroeg. Article Tools Print this article. Sfrikaanse begin afrikaanse woordeboek laag en styg mettertyd soos nuwe data b How to cite item.