MAGNAT XCITE 561 PDF

Bekijk en download hier de handleiding van Magnat Xcite Autoradio/CD speler (pagina 15 van 95) (Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano. Are you looking for the the instruction manual of the Magnat Xcite ? View the user manual of this product directly and completely free. Magnat Xcite 4/3/2 Channel Amplifier Brand & Model Magnat Xcite 4/3/2 Channel Amplifier Watts Max Power Measurements ” x ” x.

Author: Yozshugami Nerisar
Country: Albania
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 2 May 2013
Pages: 396
PDF File Size: 5.15 Mb
ePub File Size: 1.59 Mb
ISBN: 444-6-68190-709-2
Downloads: 85659
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maujas

Email deze handleiding Delen: Before commencing the installation, disconnect the plus terminals from the car battery in order to prevent short circuits. De zekering moet zich in de buurt van de accu bevinden, de kabel van de pluspool magnay de accu naar de zekering mag uit veiligheidsoverwegingen niet langer zijn dan max.

Bij deze instelling zijn over het algemeen voldoende capaciteitsreserves bij een optimale ruisspanningsafstand gegarandeerd. Riprodurre solo brevemente forti segnali di msgnat, per evitare danneggiamenti agli altoparlanti.

MAGNAT Xcite 561

Chat or rant, adult content, spam, insulting other members, show more. Installation in the boot is recommended. Prima di iniziare con l’installazione staccare il morsetto positivo della batteria dell’auto, per evitare cortocircuiti.

Posizionare l’interruttore 9 o 10 su “ON”. De Xcite biedt nieuwe kwaliteiten op het gebied van car hifi-weergave in de auto; door de indrukwekkende capaciteitsreserve voor lage bassen, de lage vervormingsfactor of de neutrale weergave. I want to buy a Car SubWoofer and Amplifier for use with my pc.?

Magnat Xcite (Mono-Amp) ― Автоэлектроника AutoAudio

By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Magnat Xcite Let er op dat deze schakelaar uitgeschakeld wordt als de versterker niet wordt gebruikt. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd.

Related Articles (10)  EL SECRETO DETRAS DEL SECRETO ERIC AMIDI EBOOK DOWNLOAD

Innanzitutto creare un collegamento tra il morsetto GND dell’amplificatore e il polo negativo della batteria. Girare il regolatore di volume audio della radio sulla posizione centrale e registrare poi il regolatore del livello d’ingresso 3 e 4 in modo tale da ottenere un volume audio medio.

Registrare sul regolatore 11 o 12 la frequenza di transizione desiderata. Eliminare accuratamente residui di sporcizia dal punto di collegamento con la batteria. After downloading the file, save it in safe place for example in “My documents” or “Desktop” folder. Indien de versterker met lagere afsluitwaarden of zoals boven beschreven fout wordt bedreven, kan hierdoor de versterker zelf en de luidspreker worden beschadigd.

Answer Questions Running subs through my rear speakers?

We hope, that this document of instructions for use will help you. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. If the amplifier is operated with lower terminal resistances or incorrectly used as described above, both the amplifier and the loudspeakers may be damaged.

Met de regelaars 11 resp. A cable with a cr oss-section of 0. Dat geldt vooral voor een installatie met verschillende luidsprekers of voor een complex meerwegsysteem. Hierdoor kan vervorming door te grote membraanslag bij lage frequenties en kleine satellietluidsprekers effectief wordt gereduceerd zonder dat dit een negatieve invloed heeft op het lagetoonniveau. A cable with a cross-section of 0. Experience and enjoy how this high-tech machine perfectly reproduces magnificent sound.

Harm to minors, violence or threats, harassment or privacy invasion, impersonation or misrepresentation, fraud or phishing, show more. Maak eerst de verbinding tussen de GND-klem en de versterker en de minpool en de accu. A loose connection may cause malfunctions or interference noise or distortion.

Related Articles (10)  LAW OF MARINE INSURANCE SUSAN HODGES PDF

PDF Click to preview. Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het xclte dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Con questa regolazione sono garantite normalmente sufficienti riserve di potenza in presenza di un rapporto segnale rumore ottimale.

This makes the filter adaptable to the installed woofer’s sound requirements.

De versterker wordt gekenmerkt door een lage driverstroom, snelle schakeling en een uitmuntende thermische stabiliteit. L’amplificatore non deve essere montato in spazi piccoli o non ventilati per es.

Magnat Xcite manual

Op die wijze worden alleen frequenties boven de ingestelde kantelfrequentie versterkt. Do Car amplifiers have to me hooked up to a subwoofer s?

Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Preferably get an expert to install the system, particularly if you want to install several loudspeakers or a complex multi-way system. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below.